Husbilsförsäkring


En husbilsförsäkring är, som namnet avslöjar, en försäkring för husbilar. Det finns, precis som för bilar, några olika ”nivåer” av husbilsförsäkringar att välja på; trafikförsäkring, halvförsäkring(delkasko) och helförsökring. Sen kan man också ha sin husbil garageförsäkrad, med en garageförsäkring har man allt skydd som man normalt har i sin försäkring men trafikförsäkringen går bort. En försäkring går automatiskt över till en garageförsäkring om man ställer av husbilen och man har halv- eller helförsäkring. Det finns dessutom en hel uppsjö av tilläggsförsäkringar som man kan utöka sitt försäkringsskydd med, detta kan t.ex. vara extra försäkring för reseuppehåll, försäkring att betala mindre självrisk eller någon form av olycksfallsförsäkring som ger ersättning vid personskador.

Husbilsförsäkring och trafikförsäkring

Man kan trafikförsäkra, halvförsäkra eller helförsäkra sin husbil. Väljer man att bara trafikförsäkra husbilen så har man den lägsta formen av försäkring, man går miste på ersättning vid stöld, glasskada, brand mm. Men det är helt lagligt att framföra husbilen på väg, det är nämligen lag på att alla fordon som framförs på Svenska vägar måste ha en trafikförsäkring. Trafikförsäkringen är först och främst inte tänkt att skydda den försäkrade husbilen, utan de fordon, personer och saker som husbilen skulle kunna förstöra vid en olycka. Är man bara ute efter en så billig försäkringspremie som möjligt för sin husbilsförsäkring så ska man bara teckna en trafikförsäkring.

Husbilsförsäkring

Husbilsförsäkring

Husbilsförsäkring med halvförsäkring

Om husbilsförsäkringen på en husbil är en s.k. halvförsäkring så har man ett väldigt mycket bättre skydd än vid endast en trafikförsäkring. I en halvförsäkring, Delkasko kan den också kallas, ingår momenten glasförsäkring, brandförsäkring, räddningsförsäkring, maskinskadeförsäkring, stöldförsäkring och rättsskydd. Dessutom så ingår även en trafikförsäkring så fort man ber ett försäkringsbolag lägga en halvförsäkring på din husbilsförsäkring. Alla dessa moment måste finnas med enligt lag i en halvförsäkring, detta för att undvika missförstånd. Vissa bolag har även valt att lägga till andra moment i sina halvförsäkringar. Det är däremot inte lagstadgat vilka villkor som de olika försäkringsbolagen måste ha för de olika momenten. De kan välja själva hur de väljer att värdera och ersätta olika skador på en husbil. Läs därför igenom villkoren i din husbilsförsäkring om du känner dig osäker.

Helförsäkrad husbil – det kompletta skyddet

En husbilsförsäkring med en helförsäkring innehåller en trafikförsäkring, alla de delar som ingår i en halvförsäkring och en vagnskadeförsäkring. Det som skiljer helförsäkringen ifrån de andra försäkringarna är alltså vagnskadeförsäkringen. Vagnskadeförsäkringen ersätter skador på husbilen, detta kan vara repor, bucklor, skador som uppkommit vid skadegörelse eller skador som uppkommit vid singelolyckor. Självrisken för vagnskadan brukar vara den högsta av alla moment som ingår i en husbilsförsäkring. Vanliga nivåer på självrisken för vagnskadeförsäkringen är 3000, 6000 och 9000. Mellan dessa självrisker kan man välja fritt hos sitt försäkringsbolag, vitsen med att välja en högre självrisk är att premien påverkas av hur hög självrisken är.

Tips på husbilförsäkringar

Momenten i en husbilsförsäkring mellan olika försäkringsbolag skiljer sig inte mycket åt, inte tillräckligt mycket för att lägga någon tid på dem i alla fall. I många fall så innehåller försäkringarna skydd mot exakt samma saker, men bolagen har valt att kalla själva försäkringen för olika saker t.ex. drulleförsäkring;allriskförsäkring;plötslig händelseförsäkring. Vad som är bättre investerad tid är att kolla igenom de olika försäkringsbolagens självrisker. Självrisken som är mest kritisk i en husbilsförsäkring är glasförsäkringen. Kolla upp vad bolaget du tänker försäkra hos tar för självrisk. Det förädiska med just glasförsäkringsdelen är att många bolag har valt att sätta en procentssats på glasskador, t.ex. 35% av hela skadekostnaden. 35% kan bli rätt mycket pengar om reparationen är dyr, vilket den förmodligen blir på en husbil. 10 000 = 3500 kr i självrisk, det är mer i självrisk än om hela husbilen blir stulen! Det finns också bolag som har valt att ha fasta belopp på glasförsäkringen. Förslagsvis väljs ett sådant bolag.

Möjliga rabatter på en husbilsförsäkring


Som för de flesta andra försäkringar så kan även en husbilsförsäkring ta del av rabatter som försäkringsbolagen ger ut. Att kunna få några procent i rabatt på sin husbilsförsäkring kan vara guld värt om innehållet i själva försäkringen blir oförändrat eller i alla fall inte lider några större förluster. Den vanligaste formen av rabatt är den s.k. samlingsrabatten, har du fler försäkringar i samma bolag så kan du får rabatt på husbilsförsäkring men också på dina andra försäkringar. Alla försäkringsbolag erbjuder någon form av uppsamlingsrabatt. Rabatt kan man också få om tecknaren är över en viss ålder, vanligtvis 24 år(den gyllene försäkringsåldern). Att ha flera skadefria år kan också ge rabatt på en husbilsförsäkring.